Casa Județeană de Pensii Satu Mare


Programul de lucru

Programul de lucru cu publicul este:

luni - joi
9:00 - 13:00

vineri nu avem program cu publicul

Despre pensii

În această secțiune găsiți detalii despre:

Bilete de tratament

Pot bebeficia de bilete de tratament balnear:

 • pensionarii sistemului public de pensii
 • asiguratii sistemului public de pensii
 • beneficiarii prevederilor unor legi speciale

Cariera - posturi vacante

Cariera:

 • rezultate concurs
 • examene de promovare in grad profesional

Formulare tipizate

În această secțiune găsiți formulare necesare pentru a va adresa casei de pensii privind diferite probleme.

Ajutorul de deces

În această secțiune găsiți detalii despre obtinerea ajutorului de deces

Comunicate CJP

Informare privind aplicarea Legii 168/2021
Infromare privind Ordinul MMPS nr. 487

Surse financiare, bugete

În această secțiune găsiți detalii despre bilant

Expertiză medicală

În această secțiune găsiți detalii despre cabinetele de expertiză medicală.

Pensii internaționale

Informații, formulare tip și alte docmente legate de pensii internaționale.Atribuții principale

Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare are următoarele atribuţii:

 • înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor
 • încheie contracte de asigurare socială
 • asigură evidenţa contributiilor de asigurări sociale
 • certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului
 • stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale
 • stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale
 • emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora
 • prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
 • realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
 • distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear
 • îndeplineşte toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial

Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statut ori stabilite de preşedintele CNPP.