PERSONALUL CASEI DE PENSII

Salarii  conform Legii nr.153/2017
 
SOPONOS GHEORGHE CRISTIAN
 
DIRECTOR EXECUTIV
 
DUMUTA SIMONA MIHAELA
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Directia Stabiliri si Plati Prestatii
 
COSA RADU OCTAVIAN
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Directia Economica si Evidenta Contribuabili
CONDUCEREA CASEI DE PENSII
CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE
 
REZULTAT SELECTIE DOSARE
 
REZULTAT PROBA SCRISA
 
 
 
CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA DETERMINATA A DOUA FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
 
REZULTAT SELECTIE DOSARE
CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNEI FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV
IN ATENTIA CANDIDATILOR LA POSTURILE SI/SAU
FUNCTIILE VACANTE SI/SAU TEMPORAR VACANTE
 
In temeiul art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 396/15.05.2020 si intrata in vigoare incepand cu 18.05.2020, pe perioada starii de alerta se suspenda toate concursurile organizate de Casa Judeteana de Pensii Satu Mare pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante sau temporar vacante.
Dupa incetarea starii de alerta, procedurile de concurs vor fi continuate din stadiul in care s-au aflat la momentul suspendarii.