accidente si boli profesionale

1
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicală si recuperarea capacitatii de muncă (bilete de tratament)
art 21 - 28
art 13 -  14
Anexa nr. 8
Cererea solicitantului, recomandarea medicala copii FIAM BP
100% din nivelul prețurilor de referință
2
Indemnizatia pentru incapacitate temporara  de munca, urmare a unui accident de munca sau boală profesională
art 32 - 38
 
art 51 - 55
 
nu e cazul
 
"80% / 100%
max 183+90 zile"
 
3
Indemnizatie pentru trecere temporara în alt loc de muncă sau reducerea timpului de munca
 
art 39 - 41
 
art 56 - 59
 
anexa 13
 
"Solicitarea asiguratului
propunerea medicului curant
avizul medicului asiguratorului"
 
 
4
Indemnizație pe durata cursurilor de calificare si de reconversie profesională.
art 30 - 31
 
art 60 - 62
 
anexa 13
 
Cererea solicitantului, copie PV cercetare, FIAM sau BP2
 
70% din salarul de baza brut
 
5
Compensatii pentru atingerea integritătii
art 42 - 44
 
art 63 - 68
 
anexa 13
 
Cerere tip; medicul expert decide gradul de IA; CJP, conform grilei, stabileste  cuantumul in care  se acordă
maxim 12 salarii minim brute
6
Despăgubire în caz de deces
art 45 -  48
 
art 69 - 72
 
anexa 13
 
"- cerere, anexa nr. 13
- actele din care rezulta dreptul solicitantului"
4 salarii medii brute
 
7
Rambursări de  cheltuieli
*  transport de urgenta
*  confectionarea de ochelari, aparate acustice, proteze oculare, dacă au fost deteriorate in urma unui accident de munc?.
art 49
art 73-82
anexa 15
cerere, documente justifica-tive, dupa caz (facturi, decla-ratii, dovezi)
se stabileste anual de presedinte CNPP
nr crt
prestatia
     Temei legal       
Legea 346       Ordin 450
"Model
cerere"
Conținutul dosarului
 
Barem
 
Prestatii acordate de legea 346
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Persoana de contact: Adriana Maier, luminita.maier@cnpp.ro Tel.contact: 0261.706.829, int.208